Gade Ziegler

  • Gade Ziegler posted an update 1 week, 3 days ago

    pokeridn

    Kalau pikiran yang ada di dalam otak kalian cuma dapat menjadi kaya hanya dari IDNPOKER maka kalian betul-betul salah sekali dan benar-benar tidak benar, sebab poker itu tidak akan dapat membuat kaya tidak akan ada orang yang kaya sebab poker. Kalian lihat difilm apabila yang kaya itu bersumber dari poker itu segala dusta tidak benar…[Read more]

  • Gade Ziegler became a registered member 1 week, 3 days ago