Activity

  • GRAND MARINA SAIGON posted an update 7 months, 1 week ago

    Grand Marina Saigon sẽ là khu bất động sản hàng hiệu trong trung tâm thành phố (Urban Branded Residence) lớn nhất thế giới của tập đoàn Marriott International

    Website: http://marinagrandsaigon.com