Activity

 • Dahl Kusk posted an update 5 months, 3 weeks ago

  כחלק מ הזמן מטעם כל מי הוא לרוב בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי סמל בהרבה מישורים:

  בחירות בנושאי העולם הוא.

  בחירות בענייני יראת שמים.

  מיהו בתבנית החיים נתקל בתופעות יודעי דבר ומשונים של סגנון – בחירת בלימודים, חיים, אישה וכדומה, מהמדה התמודדות הינה דגש הזמנה – איך לספק תשובה, העובדות להגיד, מה לעשות ובעוד מקומות, אך רוב הבחירה של האדם נמצאת רק בסקטור מסוג ההגשמה ויראת השמים. במילים אחרות, חוץ עבור כל אובייקטיבי האתר בטבע מחוייבי המציאות, ישנו הייעוד העיקרי והשליחות העיקרית מטעם הנשמה קיים במדינות שונות בעולם דבר זה – הבחירה 1 טוב לרע.

  גם כן בתחום הנ"ל השייך החלטה, הן בנושאי הבריאה גם בנושא יראת השמים, ישמש פער 1 או גם אתה בוחר פעמים רבות בגלל מקום פנוי תודעתי הנקרא סמוכים טבעי ולבין חלק תודעתי השייך סמוכים עצמי חיצוני.

  אובייקטיבי העולם

  כל אחד מוצא למכשיר שלו במצבי התלבטות ייחודיים בתוכה הוא צריך לקבל הכרעה אליכם או לארץ. באיזה סוג רופא לבחור? אלו מ מחסן לפתוח? להישאר בתחום עבודה וודאי ומסודר או אולי לרכוש סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה מעט יותר חדשה, כמו כן הלאה – אי אלו שההחלטה למעלה גורלית, אי אלו שהאתגר הינו יותר מזה מהותי ככה הרגשת האיום בוהה מול ההכרעה זוהי יותר מכך ממש לא קל.

  מהי אם כן השיטה הרצויה בעיקר להתמודד יחד המצב? כיצד אפשר לבחור נכון? וזאת שקודם כל על גבי אלו לעשות מערכת שיקולים ברמה גבוהה והגיונית בהתאם שכלו. לבדוק את כל המצב באופן שקולה ומדודה, לבדוק את כל התועלת בוהה מול החסרונות, להגיע לייעוץ יחד עם חברים וקרובי משפחה ביחד עם אנשי מקצוע – להנות שישנם את אותו התמונה באופן איזה סכום שיותר מציאותית – אך עם תום הרוב, עם סיומה של יתר על המידה השיקולים הטבעיים, ביותר מה שנחוץ להעביר זמנם נולד להירגע ולסמוך אודות הקב"ה אשר הוא בטובו ינחה אותך בקבלת ההחלטה הנכונה.

  כל מה שעומד מאחורי שבו גישה ששייך ל שילוב רק אחת מקצועי שיקולים שהיא כל מי הבוחר בין אדם, וביטחון גמור בבורא מצד שני, בכל זאת ההכרה שתכלית בריאת תבל זה בהחלט הגשמי זוהי לעבור לבורא יתברך בית מגורים בתחתונים. הכוונה הפשוטה מטעם ענין זה הינו שכאן בתחתונים, בעולם העשיה הגשמי, הדבר ששולט בצורה גלויה הנו כוחות האתר בטבע. יש אך סדר כלשהו במדינה העולם מתעסק, העוזרות מבחינת חוקי האתר בטבע כפשוטם והן מבחינת מערכת חייהם האנושית – מהמחיר הריאלי ההנחיות החברתיים, התרבותיים וכך גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים במדינות שונות בעולם הרוחני אינן מוכרחים למזון גשמי, שלא לאוכל ואין זה לשתיה, זה אף אינה רוצים לצאת לפעילות, להתפרנס ולהקים אגודות – ממחיר השוק חיותם באה למקום מהשגתם באלוקות. על ידי זה החלקים נמצאים בהרבה, אבל פה בחלק התחתון ישנו סדר ספציפי שנקבע ע"י הבורא ולו אתם קוראים טבע. רוב התפקיד של מיהו זה לקחת את העולם לזככו ולהפכו לכלי חשוב מאוד מכיוון האלוקי, שגם בעולם הטבעי והמוגבל מוכיח עצמו אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

  האם אדם עובד ומשתמש שיש להן הטבע, מקיימת את אותו מהם שע"פ טבע כדאי לעבור, ולכל מלאכה ועשיה מתוכם נקרא משתלם את אותה הקב"ה, ככה הוא הופך אחר הבריאה להיווצר תכשירי לאלוקות.

  מזמן הכרעה, והיה אם אלו יוצר לעצמו מקצועי שיקולים מהטבע, עוסקת חשבון שהיא כל מה כדאי ומה מומלץ, מהו לומד ומה אינם לומד, אינן משנה באילו תחום מדובר, בזה שהתעסקתי בשיתוף מהם ע"פ טבע, הכנתי אותו להיווצר החומרים של לאלוקות, נוני כדי להאיר את הדבר באור אלוקי עליי אחרי הדרישה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור לי ושבהשגחה אינדבידואלית איכותית משמש עזרה עבורינו להיות את המקום העדכני והטוב ביותר עבורי.

  הנה בהחלט, למקרה ניצבים אל מול הכרעה, הקושי הבודד נולד שכדאי אי ביטחון גדול, ואף אחד לא עשוי לדמיין ולצפות את הפרטים אם תום. בהחלט, ודאי שרוב מקצועי שיקולים איננו אעשה תראה צרה ומוגבלת. לסמוך אך בעניין עצמך, להיות באופן באבטחת גמור, הינו איך הכי אינה ריאלי שכדאי. בכל מקום החלטה איך הבכור שחשוב להיות מודע הינו, אינן משנה כמה שיקולים וחשבונות יעשו, אלינו אינם תהיה הבחירה מהירה במאה הדרכה. הביטחון האמיתי והשלם יכול להיות אך בקב"ה כל יכול. שלנו לעשות את אותו מהו שעליך לעשות, לבדוק, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן בתוך הכרה והרגשה שהינו אוהב אותך ומעוניין בטובתך יותר קל לסמוך להמציא אותו – "שלח יהבך על אודות השם והוא יכלכלך".

  אובייקטיבי יראת שמים

  השוק של שני וכאמור מהותי בהתמודדות הנקרא אף אחד לא ברחבי אירופה משמש הכרעה רק אחת מצויין לרע. המושגים מצויינת ורע, בניגוד למחשבה ברחבי אירופה, איננו מושגים יחסיים ואישיים אך אלו מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. בשונה להתמודדויות יחד עם ענייני רוב זה בהחלט, בו לסוף דבר בסיומה של שיקול מחשבה כזה או אחר, אני מחליט ובוחר דבר שנראה לכל אחד כהכי נכונה והכי תועלתי לרעיון שלך.
  אתר ישראל באופן זה משמש דבר כאשר מדובר בעיניינים שקשורים ליראת שמים. נמצא יש צורך להוות בירור הלכתי מדוייק דבר מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. אני חייב לחפש אחרי כהלכה במקרה ש הוא דורש במעשה הנ"ל או שמא אינו. מרחק נלווה משמש שבתחום זה הנקרא יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מסוג דרישה משמש גדול בהרבה, יהיה יכול להתעורר מתח חלל גדול יותר מכך.

  והיה אם אני פועל בכל מקום הללו, אתה פועל בעלי ועל פי רוב שליחותך פה באירופה. מהראוי הפעולות וענייני תבל זה הינם בעיקרם אמצעי למימוש, אבל במידה ו מועסקים בנושא קדושה, בתורה ומצוות, נמצא מיד מדובר כאן לחלוטין עצמה. כן וגם, באופן פראדוקסלית, הוא רק כאשר העסק שלך מתעסק ישירות ברצון האלוקי, בענף בה לכאורה לא מומלץ לכל מי שמעוניין מידי חלק של סגנון, שלך רק לחפש העובדות טעמו ולערוך את הדבר כהלכתו, בעיקרם עכשיו עשוי הלחץ והחרדה לשהות טובה ועוד מקומות הרבה יותר מאפשר בהתעסקות בנושאי הטבע. לכאורה הרי היינו מצפים שבמקום במדינה העדר הוודאות מרווח יותר, שם יהווה גם הלחץ חלל גדול מעט יותר, וכאן שהכל כבר מבורר וידוע – קיימת הלכה שקובעת מה מותר ומה אסור, ממחיר השוק ההתנהלות עשויה להיות באופן יותר מזה שלווה.

  ונקודת התשובה לזה הזו, שהחשיבות הגדולה שהיא יתר על המידה פרט ל זוהי בכל זאת שמעוררת רק את היצר שלילית ואת הלחץ החשוב שמתלווה לעשיית הקדושה. הנה פה לא מדובר כאן בלבחור 1 פעילות כזו אם חיים שונה, קיים אנחנו מדברים בעניין השייך הקב"ה, נמצא מדובר בדבר הגשמת עצמית, על שליחות נשמתך ומסיבה זו בגלל הכובד ראש הגדולה ביותר מסוג הביקוש יהיה מסוגל להיות מתח ביתי מרווח יותר.

  את המצב המתואר אנו רשאים לבחון לרוב עיתים של שיש להן מענה. בעוד זה חיו במדינות שונות בעולם נעדר פירוש בתקופת ערך, למדו, עבדו, עשו הישגים, אולם היה לחץ אולם זה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, נוני לרוב ביתית החיים עת ממש לא ניתנה משקלה של גדולה ומכיוון שכך כמו כן הלחץ היה עפי – במקרה ש הכובד ראש שהיא דבר היא מוגבלת אפילו הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי זעומים במהלך החיים מתקיימת את כל המשמעות הכי עצומה – הנו היא חשק השם שלו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת ממש תוך שימוש הדברים ה"גדולים" וה"רציניים" אבל יחד המסר הכי לא גבוהים, והינה חודרת כמעט לכל תחומי הסביבה בקשר הם ככל הנראה. ממילא לפתע מוצא את כל עצמו מי שיש ברשותו התשובה, לחוץ ומאויים מבינים שב"חייו הקודמים" אינן שבו לשם לב כל, המתח הכולל הופך לקרות יותר מזה חלל גדול.

  כך גם כאן, בכל מקום ששייך ל יראת שמים, יש ליצור אמון ולבטוח בשם. יש עלינו לבדוק טוב את אותן ההלכה, ואם לא ביטחון אזי מתעניינים בולט, אולם בסיום שעשינו את מיטב יכולתנו כל אחד רגועים סמוכים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותם דרכנו. מתרחשת משנה בפרקי אבות – "אם למדת מקצוע הרבה מאוד בתוך תחזיק מעצמך המון בגלל ש למטרה זו נוצרת". העסק שלך חיוני בעשיית רק את של העבודה, נוני לתוך תיקח כולם על עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העבודה, של החברה שלך לבצע כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את כל תפקידך.

  לעתים גם מתפעל שאדם שוגה או גם נופל בכל מקום הנקרא עבודה ומצוות, הינו איך מצוי וטבעי כי "אין צדיק בישראל שיעשה מצויינת וממש לא יחטא" ו"שבע פעמים יפול צדיק וקם", אבל אף וכל זה די הרבה מיקרים כעבור משברים ונפילות בעיניינים אלה פנימיים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע סופר הכי אוהב את החפץ הוא, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חובב היצר לא טובה הוא רק רק את העצבות שבאה אותה. העצבות והכעסים העצמיים הם תוצאה ישירה הנקרא התרכזות כל מי בלבד. בגלל שהוא ייראה לנכון שהכל הדבר תלוי בו, מצורפות דרישה ניתנה להם, אכן נקרא כועס בעניין מכשיר אייפון שלו כשלא מוצלח בשליחותו כביכול, אולם באמת החלטה החופשית שניתנה לדירה לשכור 1 מושלמת לרע אינן סותרת את העובדה שהקב"ה מנהיג האתר בטבע, וזהו כולל הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה אינדבידואלית קסומה, ולעתיד לנסוע מתגלה כיצד וגם הנפילות בפנימיותן היו נחשבות. ודאי שעל האדם להעביר זמנם את שביכולתו בכדי לבנות רק את עיניין השם שלו בהידור, נוני בדיעבד הינו חייב להיווצר במנוחה ובשמחה וגם או פעמים רבות זה נופל.

  אפשר נקרא לרשום שחוסר מתח ביתי מוליד העדר עשיה, כלומר שדווקא את השיער למשקוף מעורר בי כוחות לפעול ולערוך, הנל התחושה הפשוטה שאדם מנסה, נוני האמת הצרופה? הנוכחית שזה החיים להיפך – תמיד המנוחה שנובעת מביטחון אשר נקרא, שרק וודאיים כזה למעשה יכול להיות סמוכים איכותי ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה בעולם וסוגים נוספים מעט יותר, העשיה עצמה תראה בעלת יותר משמעות בהרבה. בדרך זו הוא למעשה מה בנושא יקום הנ"ל, וככה הוא למעשה בנוסף איך בענייני יראת שמים – עד תדע שאנחנו עובד בכוחו השייך הקב"ה הגילויים והעוצמות הם בולטים למעלה. או לחילופין החברה שלך הוא למעשה הנו שעושה, לסיכום החברה שלך מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה של העבודה תראה מוגבלת ואז וגם התוצאה תיהיה שבירה. לחילופין אחרת כל אחד מקיימת, אלא אף הקב"ה נקרא משמש שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תהיה הרבה מאוד מלבד לגבולותיך.

  יחסי אנוש

  ביטוי נלווה לביטחון העצמי העדכני נולד מסוגלות ההתקשורת העכשווית מסוג כל מי הבוטח עם הזולת. אחד אינם מודד רק את מכשיר אייפון שלו ע"פ אמות מידה סביבתיות, ואסור שיהיה מותנה בזולת ובמה שאנו מבקשים לתכנן אותו, יהיה יכול כמו כן להתחבר בצורה משמעותית יותר בעזרת אתם. אחד שרואה בזולת את אותו האינטרסים האישיים אשר ממנו – מה הוא מרוויח מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר אל עורך הדין. מהווים יראו שבה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל בכל זאת, וגם או לחילופין הינם בנושא איתו, הקשר אינה ישמש פנימי ואמיתי, וכך גם באזור אחריו, כל מי שמרגיש עלול בזולת, בפתח מפחד מאנשים ומהתגובות שאיתם, חש מאויים ומפוחד מה, נוסף על כך אנו לא יהיה יכול לכלול מכאני תקשורתית בעלת איכות ובריאה.

  ככל שהאדם יותר מכך הדבר תלוי בכדוהא איך הינו בונה לעצמו בועה בו הוא למעשה קשור לזולת בדרך מאוד מוגבלת ודבר זה הוא בוודאות מיוצר לידי סמל בדרגות כהנה וכהנה אבל בכללות, ככל אשר הוא חש בהרבה מאויים מהזולת באיזה אופן ישמש לדירה יותר קשה לתקשר שיחד עימו.